v roce 2021 - TNK92

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost


Činnost TNK 92 v roce 2021


COVID 19
Vzhledem k omezením v souvislosti epidemickou situací v ČR je činnost TNK 92 omezena.

CEN/TC 53 vydala v květnu 2021 novelu normy EN 1004-1:2020  Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 1: Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements.
Původní norma EN 1004 je upravena a je k ní přidán druhý díl, který bude zahrnovat požadavky na návody k pojízdným lešením, které byly dosud obsaženy v EN 1298.
Norma EN 1004-1 je od května 2021 zavedena jako ČSN, není ale přeložena. České znění normy se připravuje a mělo by vyjít v prvním čtvrtletí roku 2022.  

Zasedání TNK 92
Distanční zasedání TNK 92 se konalo dne 11. 10. 2021. 
Program:
  • Uvítání přítomných (předseda)
  • Personální otázky (předseda/tajemník)
  • Kontrola zápisu z minulého zasedání (předseda)
  • Normy ČSN schválené v posledním období a pravidelné prověrky původních ČSN (tajemník a příslušní zpracovatelé)
  • Normalizační dokumenty CEN, CENELEC, ETSI, ISO a IEC schválené v posledním období (tajemník)
  • Rozpracované úkoly příslušných evropských a mezinárodních komisí TC/SC (tajemník)
  • Informace expertů zapojených do činnosti WG
  • Různé…
  • Závěr
Zápis je k dispozici zde

Zasedání CEN/TC 53
Distanční zasedání CEN/TC 53 se konalo 21. 10. 2021. 
Za Českou republiku se jej zúčastnil Ing. Kunst, CSc.
Jeho zápis z jednání je k dispozici zde.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky