Připravované normy pro dočasné stavební konstrukce - TNK92

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přehled připravovaných norem pro dočasné stavební konstrukce 
stav říjen 2021

Normy jsou připravovány v technické komisi CEN/TC 53 pod záštitou DIN, odkaz na stránky je zde.

Technická komise je rozdělena na následující pracovní skupiny:
 
Pracovní skupina WG 1 - Performance requirements for access and working scaffolds
Obecné požadavky na přístupová a pracovní lešení
Předmětem činnosti jsou normy s obecnými průřezovými požadavky, např. EN 12811. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 2 - Facade scaffolds made of prefabrícated elements
Fasádní dílcová lešení
Předmětem činnosti fasádní dílcová lešení, např. EN 12810. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 3 - Tubes and fíttings
Trubky a spojky
Problematika objímkových spojek, např. EN 74 a povrchově chráněných trubek. Nespadají sem naše trubková lešení s hákovými spojkami a segmentovými nastavovacími spojkami. Aktuálně se připravují změny EN 74-1 a EN 74-2. Tyto změny se budou týkat referenčních trubek používaných při zkouškách a upřesnění některých zkušebních postupů. Termín vydání by měl být v roce 2022.
 
Pracovní skupina WG 4 - Mobile access towers
Pojízdná lešení
Tato skupina připravuje změny EN 1004. Do její činnosti je zapojen člen naší TNK 92 Ing. Ivan Kunst, CSc. Norma EN 1004 je rozdělena do dvou částí. EN 1004-1 byla již publikována v květnu 2021 a měla by být zavedena do normových systémů členských států do listopadu 2021. Jsou v ní uvedeny i požadavky na nízká pojízdná lešení, později by jim měla být věnována samostatná norma. V ČR je zatím EN 1004-1 zavedena jen vyhlášením ve věstníku, to znamená, že není přeložena. Překlad lze očekávat v prvním čtvrtletí roku 2022.  
Dále se připravuje nová norma prEN 1004-2. Bylo rozhodnuto, že do této části budou převedeny požadavky EN 1298, obsahující požadavky na návody pro pojízdná lešení.
 
Pracovní skupina WG 5 - Methods of assessment of load bearing towers
Metody posuzování podpěrných věží
Předmětem činnosti jsou podpěrné véže, např. EN 12813. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 6 - Performance requirements for falsework
Požadavky na provádění podpěrných lešení
Předmětem činnosti jsou podpěrná lešení, např. EN 12812. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 7 - Safety nets
Záchytné sítě
Předmětem činnosti jsou záchytné sítě (z hlediska názvosloví je potřeba odlišovat záchytné a ochranné sítě, proto není přeloženo jako bezpečnostní sítě), např. EN 1263. V roce 2015 proběhla revize obou norem, aktuálně bez úkolu.

Pracovní skupina WG 8 - Specifications for telescopic props
Specifikace pro seřiditelné stojky
Předmětem činnosti jsou seřiditelné výsuvné ocelové stojky, např. EN 1065 nebo EN 16031. Aktuálně bez úkolu. 
 
Pracovní skupina WG 9 - Trench lining systems
Systémy pro výkopová pažení
Předmětem činnosti jsou systémová výkopová pažení, např. EN 13331. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 10 - Guardrails for temporary works
Zábradlí pro dočasné práce
Předmětem činnosti jsou dočasné systémy ochrany volného okraje, např. EN 13374. V roce 2020 byla vydána změna A1, pracuje se na celkové revizi této normy.
 
Pracovní skupina WG 11 - Prefabricated formwork beams
Průmyslově vyráběné bednící nosníky
Předmětem činnosti jsou bednicí nosníky, např. EN 13377. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 12 - Vertical formwork systems for concrete
Svislé bednicí systémy
Pro nezájem o předmět činnosti byla tato skupina na zasedání CEN/TC 53 v září 2008 zrušena. 
 
Pracovní skupina WG 13 - Protection Fans on Scaffolds
Záchytné stříšky na lešeních
Předmětem činnosti jsou záchytné stříšky, např. EN 12811-4. Aktuálně bez úkolu
 
Pracovní skupina WG 14 - Temporary encapsulation systems   
Systémy pro dočasné opláštění
Předmětem činnosti jsou systémy dočasného opláštění a zastřešení staveb. Byla vydána EN 16508. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 15 - Scaffolds and formwork systems; Execution
Lešeňové a bednicí systémy; provedení
Předmětem činnosti je problematika výroby dočasných stavebních konstrukcí. V roce 2020 byla vydána norma EN 17293 Temporary works equipment - Execution - Requirements for manufacturing, zavedená v ČR  jako ČSN EN 17293 Dočasné stavební konstrukce - Provedení - Požadavky na výrobu. Norma zatím není přeložena. 

Pracovní skupina WG 16 - Basic requirements
Základní požadavky
Tato skupina má za úkol vytvořit normu, která by sloužila jako základní (kmenový) dokument, obsahující základní požadavky a definice, které platí pro všechny normy patřící pod CEN/TC 53.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky