Připravované normy pro dočasné stavební konstrukce - TNK92

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přehled připravovaných norem pro dočasné stavební konstrukce 
stav listopad 2022

Normy jsou připravovány v technické komisi CEN/TC 53 pod záštitou DIN, odkaz na stránky je zde.

Technická komise je rozdělena na následující pracovní skupiny:
 
Pracovní skupina WG 1 - Performance requirements for access and working scaffolds
Obecné požadavky na přístupová a pracovní lešení
Předmětem činnosti jsou normy s obecnými průřezovými požadavky, např. EN 12811. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 2 - Facade scaffolds made of prefabrícated elements
Fasádní dílcová lešení
Předmětem činnosti fasádní dílcová lešení, např. EN 12810. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 3 - Tubes and fíttings
Trubky a spojky
Problematika objímkových spojek, např. EN 74 a povrchově chráněných trubek. Nespadají sem naše trubková lešení s hákovými spojkami a segmentovými nastavovacími spojkami. Skupina dokončila v roce 2022 novely norem EN 74-1 a EN 74-2. Tjím aktuální aktivity končí.
 
Pracovní skupina WG 4 - Mobile access towers
Pojízdná lešení
Do činnosti této skupiny je zapojen člen naší TNK 92 Ing. Ivan Kunst, CSc. Byla zde zpracována novela EN 1004-1 a EN 1004-2.  Zavedení obou norem do systému ČSN je zatím jen vyhlášením ve věstníku, české verze norem lze očekávat v roce 2023. Skupina pracuje na další normě, která by se věnovala nízkým lešením do výšky 2 m. 
 
Pracovní skupina WG 5 - Methods of assessment of load bearing towers
Metody posuzování podpěrných věží
Předmětem činnosti jsou podpěrné véže, např. EN 12813. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 6 - Performance requirements for falsework
Požadavky na provádění podpěrných lešení
Předmětem činnosti jsou podpěrná lešení, např. EN 12812. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 7 - Safety nets
Záchytné sítě
Předmětem činnosti jsou záchytné sítě (z hlediska názvosloví je potřeba odlišovat záchytné a ochranné sítě, proto není přeloženo jako bezpečnostní sítě), např. EN 1263. V roce 2015 proběhla revize obou norem, aktuálně bez úkolu.

Pracovní skupina WG 8 - Specifications for telescopic props
Specifikace pro seřiditelné stojky
Předmětem činnosti jsou seřiditelné výsuvné ocelové stojky, např. EN 1065 nebo EN 16031. Aktuálně bez úkolu. 
 
Pracovní skupina WG 9 - Trench lining systems
Systémy pro výkopová pažení
Předmětem činnosti jsou systémová výkopová pažení, např. EN 13331. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 10 - Guardrails for temporary works
Zábradlí pro dočasné práce
Předmětem činnosti jsou dočasné systémy ochrany volného okraje, např. EN 13374. V roce 2020 byla vydána změna A1, pracuje se na celkové revizi této normy.
 
Pracovní skupina WG 11 - Prefabricated formwork beams
Průmyslově vyráběné bednící nosníky
Předmětem činnosti jsou bednicí nosníky, např. EN 13377. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 12 - Vertical formwork systems for concrete
Svislé bednicí systémy
Pro nezájem o předmět činnosti byla tato skupina na zasedání CEN/TC 53 v září 2008 zrušena. 
 
Pracovní skupina WG 13 - Protection Fans on Scaffolds
Záchytné stříšky na lešeních
Předmětem činnosti jsou záchytné stříšky, např. EN 12811-4. Aktuálně bez úkolu
 
Pracovní skupina WG 14 - Temporary encapsulation systems   
Systémy pro dočasné opláštění
Předmětem činnosti jsou systémy dočasného opláštění a zastřešení staveb. Byla vydána EN 16508. Aktuálně bez úkolu.
 
Pracovní skupina WG 15 - Scaffolds and formwork systems; Execution
Lešeňové a bednicí systémy; provedení
Předmětem činnosti je problematika výroby dočasných stavebních konstrukcí. V roce 2020 byla vydána norma EN 17293 Temporary works equipment - Execution - Requirements for manufacturing, zavedená v ČR  jako ČSN EN 17293 Dočasné stavební konstrukce - Provedení - Požadavky na výrobu. Norma zatím není přeložena. 

Pracovní skupina WG 16 - Basic requirements
Základní požadavky
Tato skupina má za úkol vytvořit normu, která by sloužila jako základní (kmenový) dokument, obsahující základní požadavky a definice, které platí pro všechny normy patřící pod CEN/TC 53. V září 2022 byl vytvořen první návrh.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky