v roce 2015 - TNK92

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost
Činnost TNK 92 v roce 2015

ZÁŘÍ
Vydána revize ČSN EN 1263-1 Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody, v anglickém znění. Český překlad bude následovat později.

ČERVENEC
Zrušena ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy
Vydána revize ČSN EN 1263-2 Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí, v českém znění

KVĚTEN
Schůzka TNK 92 se konala 25. 5. 2015.

Program:
1.   Uvítání přítomných, schválení programu jednání (předseda)
2.   Informace z ÚNMZ (tajemnice)
3.   Kontrola zápisu z minulého zasedání (předseda)
4.   Aktualizace kontaktních údajů a změny v obsazení komise (předseda)
5.   Přehled činnosti TNK 92 v minulém období:
      -  Normy vydané v r. 2014 (Ing. Škréta)
      -  Plánované úkoly ÚNMZ  (tajemnice)
6.   Projednání návrhů na revizi norem (Ing. Škréta)
      -  ČSN 73 8106, ČSN 73 8101 (změna)
7.   Zkušenosti s používáním norem pro lešení a Eurokódů
8.   Informace o připravovaných normách pro DSK (Ing. Škréta)
9.   Různé


DUBEN
Hlasování po pěti letech k EN 14653 Hydraulické rozpěrné systémy.
K textu jsme se zdrželi, nemáme informace o používání.

ÚNOR
Hlasování o spolupráci s CEN/TC 248 "Textiles and textile products", bez připomínek

LEDEN
Hlasování k návrhu FprEN 16508, bez připomínek.
Hlasování k A-odchylce k EN 16508 pro SIS, bez připomínek 

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky