v roce 2016 - TNK92

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost
Činnost TNK 92 v roce 2016

LEDEN
Bylo vydáno české znění  normy ČSN EN 1263-1 Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy, platnost od února 2016.

KVĚTEN
Byly zahájeny práce na překladu EN 16508 týkající se konstrukcí pro dočasné opláštění a zastřešení. V českém znění by měla norma vyjít v srpnu 2016.

ČERVEN
Dne 10. 6. se v ÚNMZ konala schůze TNK 92. 
Program je k dispozici zde.
Zápis je k dispozici zde

ČERVENEC
Byl odevzdán překlad EN 16508, týkající se konstrukcí pro dočasné opláštění a zastřešení.  V českém znění by měla norma vyjít v nejbližších měsících.

ŘÍJEN
Byla vydána ČSN EN 16508 v českém znění.
Ing. Ivan Kunst, CSc. se zúčastnil zasedání CEN/TC 53 v Berlíně.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky