v roce 2013 - TNK92

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost
Činnost TNK 92 v roce 2013

SRPEN
Komise odsouhlasila text FprEN 12811-4 Záchytné stříšky v etapě 51 - formální úpravy textu.
 
KVĚTEN
Komise odsouhlasila revidovaný text norem prEN 1263-1 Safety nets - Part 1: Safety requirements, test methods a prEN 1263-2 Safety nets - Part 2: Safety requirements for the positioning limits Jedná se o revize stávajících norem pro záchytné sítě.Dokončení norem je plánováno koncem roku 2014.
V rámci pravidelného pětiletého cyklu byly v rámci CEN/TC 53 prověřovány normy EN 12811-1, EN 12811-2, EN 12810-1, EN 12810-2 a EN 74-2. Za Českou republiku nebyly vzneseny připomínky.
 
DUBEN
Komise odsouhlasila výchozí návrh textu normy prEN 16508 Temporary works equipment - Encapsulation contructions - Performance requirements and general design. Norma stanovuje požadavky na konstrukce pro dočasné zastřešení staveb. Dokončení normy je plánováno koncem roku 2014.
 
LEDEN
Na dotaz CEN/TC 53 k možné revizi EN 74-1 doporučila komise uplatnit připomínky Německa a normu v tomto smyslu upravit. Jedná se o technické změny, které upřesňují požadavky na zkoušení objímkových spojek.
Komise odsouhlasila konečné znění novely EN 13374 Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební metody.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky