v roce 2018 - TNK92

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost


Činnost TNK 92 v roce 2018

LEDEN
Normalizační činnost v ČR přechází pod  Českou agenturu pro standardizaci (ČAS), která je příspěvkovou organizací ÚNMZ.

DUBEN
Dne 24. 4. se uskutečnilo zasedání TNK 92.
Konalo se v ÚNMZ-ČAS, projednán byl  přehled platných a připravovaných norem.
Těsně před ukončením je revize ČSN 718101 Lešení - Společná ustanovení.
V pracovní komisi WG 4 se pracuje na revizi EN 1004, za ČR vyjádříme připomínky k některým technickým požadavkům (podlahy po dvou metrech není potřeba vyžadovat, pojistky ve spojích rámů jsou potřeba vždy, zkouška tuhosti by měla být prováděna na konstrukci o maximální výšce, ...).
Zápis z jednání je k dispozici zde.

ŘÍJEN
Ve Stockholmu se uskutečnilo zasedání CEN/TC 53.
Některé projednávané záležitosti:
  • Je připravena změna EN 13374-A1. Budou upraveny některé požadavky na zkoušky .
  • Připravuje se revize EN 74-1 a EN 74-2. Změny se mají týkat referenčních trubek a některých zkušebních postupů.
  • K hlasování je rovněž připravena nová norma prEN 17293 Dočasné stavební konstrukce - Provádění - Požadavky na výrobu. Norma se bude vztahovat na výrobu dílců DSK přímo v závodě nebo na obdobném místě, nikoliv tedy naprovádění ve smyslu montáže nebo jiné manipulace, apod.K závěrečnému hlsování je připravena EN 1004 pro pojízdná lešení, nově s  rozsahem výšek od 0 m.

PROSINEC
Dne 1. 12. vešla v účinnost revidovaná ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky