v roce 2017 - TNK92

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost
Činnost TNK 92 v roce 2017

LEDEN
V TNK 92 nastoupila nová tajemnice Ing. Dana Bedřichová z ÚNMZ.

BŘEZEN
Novým konvenorem WG 4 pro pojízdná lešení se stal  pan Don AERS z BSI.
V této pracovní skupině probíhají práce na revizi stávajícího znění EN 1004.
Za ČR se jednání účastní Ing. Ivan Kunst, CSc. 

DUBEN
Novým tajemníkem TNK 92 se stává Ing. Jan Šuser z ÚNMZ.

ČERVENEC
Na 9. října bylo svoláno zasedání CEN/TC 53, které se bude konat v BSI v Londýně.
Byl schválen nový Bussines plan pro CEN/TC 53, k nahlédnutí zde.

SRPEN
Členové CEN/TC 53 byli vyzváni, aby se v rámci pravidelných pětiletých kontrol vyjádřili k normám:
  • EN 1065
  • EN 12811-3
  • EN 13331-1 a EN 13331-2
  • EN 13377
  • EN 16031
  • EN 74-3
Za ČR souhlasíme s používáním těchto norem v průběhu dalších 5 let.

ŘÍJEN
Proběhlo zasedání CEN/TC 53 v Londýně. Za ČR se ho zúčastnil Ing. Ivan Kunst, CSc.
Jeho zpráva je k dispozici zde.
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky