Právě prohlížíte:
Titulní strana


inz_levy inz_levy inz_archiv_email

Výběrové řízení - chemik

Výzkumný ústav bezpečnosti práce , v.v.i.
Autorizovaná osoba č. 235

přijme
pracovníka do laboratoře pro zkoušení osobních ochranných prostředků

Předmět činnosti:

 • zkoušky a certifikace osobních ochranných prostředků, zejména pro ochranu dýchacích orgánů;
 • zpracování zkušebních zpráv a protokolů;
 • výzkum v oboru osobních  ochranných prostředků.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru, obor chemie výhodou;
 • znalost AJ.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání s možností dalšího odborného  rozvoje;
 • pružnou pracovní dobu;
 • pracoviště v centru Prahy.

Pracovní pozice je vhodná i pro absolventy.

Písemné nabídky pro výběrové řízení doplněné profesním životopisem zasílejte na adresu VÚBP, Jeruzalémská 9, 116 52  Praha 1 nebo na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
 

Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze

Projekt CZ.1.04/2.1.00/70.0061

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze

loga podporovatelů projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze
 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9
116 52 Praha 1
tel.: 221 015 811
fax: 224 238 550

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Již více než padesát let se zabývá zkoumáním, ověřováním a aplikací metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí a nebo majetek. Je členem některých významných mezinárodních organizací a sdružení, jako jsou WSO nebo PEROSH, účastníkem EUROSHNET a partnerem ENETOSH.

Aktuální projekty s participací VÚBP, v.v.i.:

 • TD020046 Proměny kvality pracovního života
 • CZ.1.04/2.1.00/70.00061 Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze
 • TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik
 • TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP
 • TB030MZP006 Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií
 • TB030MZP008 Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí
 • Erasmus Plus
 • TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení
 • TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost
 • TB03MPSV003 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR
 • TB03MPSV013 Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa
 • TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu
 


panel_right panel_right inz_otazky