Právě prohlížíte:
Titulní strana


inz_levy inz_levy inz_archiv_email

Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze

Projekt CZ.1.04/2.1.00/70.0061

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze

loga podporovatelů projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze
 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9
116 52 Praha 1
tel.: 221 015 811
fax: 224 238 550

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Již více než padesát let se zabývá zkoumáním, ověřováním a aplikací metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí a nebo majetek. Je členem některých významných mezinárodních organizací a sdružení, jako jsou WSO nebo PEROSH, účastníkem EUROSHNET a partnerem ENETOSH.

Aktuální projekty s participací VÚBP, v.v.i.:

  • TD020046 „Proměny kvality pracovního života”
  • TB010MZP059 „Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem”
  • CZ.1.04/2.1.00/70.00061 „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze”
  • Czech Local Visibility Events
  • TB03MPSV007 „Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik”
  • TB03MPSV009 „Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP”
 


panel_right panel_right inz_otazky