Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Praktický postup

Praktický postup při posuzování shody osobních ochranných prostředků v OS 1024 je plně kompatibilní s ostatními státy Evropské unie.

V následující tabulce je tento postup stručně rozepsán a je doplněn některými formuláři, které je možno stáhnout.

 

Postup zkoušení a certifikace OOP Ke stažení
1

Pro zkoušení a certifikaci OOP I. kategorie nemůže oznámený subjekt vydávat certifikát. Po dohodě můžeme výrobci nabídnout provedení příslušných zkoušek.

Prostřednictvím objednávky na provedení zkoušek je možno obecně objednat i provedení různých zkoušek pro OOP nebo DSK, i zde doporučujeme konzultaci. Formulář objednávky umožňuje jejich specifikaci.

Objednávka provedení zkoušek

icon Objednávka provedení zkoušek

2

Pro zkoušení a certifikaci OOP II. a III. kategorie podá zákazník žádost o EU přezkoušení typu.

V žádosti je nutno specifikovat kategorii výrobku, ochranné vlastnosti, způsob posouzení shody, atd. Zákazník dodá i technickou dokumentaci k výrobku v požadovaném rozsahu. Rovněž je možno vyznačit požadavek, aby byl certifikát EU přezkoušení typu vydán i v anglické verzi.

icon Žádost o EU přezkoušení typu

icon Žádost o EU přezkoušení typu

3

OS 1024 zpracuje návrh smlouvy o přezkoušení typu osobního ochranného prostředku, který obsahuje mimo jiné rozsah zkoušek, informace o subdodávkách, termíny, cenu a závazek výrobce k používání certifikátu.

 
4

Zákazník má možnost se ke smlouvě vyjádřit, po dohodě s OS je možno smlouvu doplnit a poté ji obě strany podepíší.

 
5

Zákazník dokompletuje dokumentaci podle požadavků OS 1024, dodá vzorky v dohodnutém rozsahu. Je-li to dohodnuto, zaplatí zálohu za provedení zkoušek.

 
6

OS 1024 posoudí dokumentaci, provede zkoušky a vypracuje protokol o zkoušce.

 
7

OS 1024 vyhodnotí výsledky zkoušek v závěrečné zprávě o certifikaci.

 
8

OS 1024 po zaplacení předá zákazníkovi protokol o zkoušce a závěrečnou zprávu o certifikaci. V případě, že výrobek splní požadavky* nařízení (EU) 2016/425, vydá OS zákazníkovi certifikát EU přezkoušení typu. Certifikát je vydáván v české verzi, na přání rovněž v anglickém znění a platí (společně se závěrečnou zprávou, která je jeho nedílnou součástí) v České republice a v zemích Evropské unie.

 
9

Na základě technické dokumentace výrobku, protokolu o zkoušce, závěrečné zprávy o certifikaci a certifikátu EU přezkoušení typu vypracuje výrobce (zplnomocněný zástupce) EU prohlášení o shodě. Toto prohlášení má být přiloženo k návodu k výrobku, případně musí být v návodu uvedena internetová adresa, kde lze EU prohlášení o shodě získat. Grafickou podobou prohlášení o shodě je označení CE, které musí být umístěno na každém OOP. U OOP III.kategorie musí být navíc doplněno číslem oznámeného subjektu, který provádí kontrolu.

icon Vzor EU prohlášení o shodě

icon Označení CE

10

U OOP třetí kategorie požádá výrobce (zplnomocněný zástupce) v pravidelných ročních intervalech zvolený oznámený subjekt o provedení kontroly buď podle modulu C2 (příloha VII nařízení (EU) 2016/425) nebo modulu D (příloha VIII nařízení (EU) 2016/425). Výsledné zprávy o těchto kontrolách si výrobce (dovozce) zařazuje mezi svou dokumentaci, která slouží jako podklad pro prohlášení o shodě. Nedodržení každoročních kontrol u OOP ve III. kategorii je vážným porušením povinností výrobce! Ke stažení je formulář pro kontrolu dle modulu C2. Zájemci o modul D se mohou obrátit na vedoucího zkušební laboratoře.  

icon Žádost o kontrolu C2

icon Žádost o kontrolu C2

11

V případě, že výrobce upraví schválený typ, změní se stav techniky nebo končí platnost certifikátu (nejdříve 12 a nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti), požádá výrobce o přezkum certifikátu EU přezkoušení typu.

icon Žádost o přezkum certifikátu 

icon Žádost o přezkum certifikátu

*V případě, že výrobek nesplní požadavky technického předpisu, odmítne OS vydat certifikát dokud nejsou odstraněny veškeré neshody a jejich náprava není ověřena.

Zákazník se může proti výsledku certifikace odvolat. Provede to písemnou formou a uvede důvody, vedoucí k odvolání. Odvolání proti postupům a rozhodnutím je nutné podat písemně na adresu OS. Stížnosti a námitky je možno uplatnit do 15 dnů po vydání certifikátu, jeho pozastavení nebo odejmutí. Odvolání stížnosti a spory vyřizuje vedoucí OS do 30 dnů.

V další tabulce jsou uvedeni odborní specialisté pro jednotlivé skupiny osobních ochranných prostředků, na které se můžete v případě potřeby obrátit.

Ochrana hlavy: Ing. Jaroslav Hölzel Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 221 015 831
Ochrana dýchacích orgánů:

Ing. Lukáš Zavřel
Mgr. Jan Řezníček

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

221 015 830
Ochrana rukou: Ing. Martina Dobrovodská Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 221 015 831
Ochrana těla: Mgr. Milena Vlčková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 221 015 841
Mechanické zkoušky: Ing. Jaroslav Hölzel Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 221 015 831
Elektrické a tepelné zkoušky: Ing. Karel Burjánek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 221 015 883

 

icon

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 844

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz


FaceBook - vubp.cz
LinkedIn - VUBP/OSRI Instagram - vubp.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk