Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Výstupy z výzkumné činnosti

Hlavní výstupy z naší výzkumné činnosti představují v publikační oblasti články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie či kapitoly v odborných knihách a v oblasti aplikovaného výzkumu jde o výsledky typu software, certifikovaná metodika, užitný vzor a ostatní.

Výsledky zadané do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI):

Publikační výsledky

Výsledky aplikovaného výzkumu

PDF icon Výzkum BOZP v kostce – inspirace pro praxi

 

 

Výstupy k výzkumné činnosti VÚBP od roku 1993 (odevzdávané do RIV IS VaV) - rok uplatnění:

20172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |1995 | 1994 | 1993

2018

 1. Metodika řízení práce prováděné formou home office
  Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 2. Návrh kontrolních seznamů pro řízení BOZP při práci z domova
  Druh výsledku: O - O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 3. Ideální rozvržení pracovní doby při práci doma
  Druh výsledku: O - O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 4. Právo a správná praxe z pohledu home office
  Druh výsledku: O - O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 5. Možné přístupy k řešení práce formou home office
  Druh výsledku: O - O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky

2017

 1. Certifikovaná metodika k prevenci bezpečnosti při práci s vysoce rizikovými technickými zařízeními
  Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 2. Metodika pro standardizované vstupní školení BOZP agenturních zaměstnanců
  Druh výsledku: O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 3. Metodika pro udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území s výskytem objektů a zařízení
  Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 4. Metodika screeningového hodnocení nově plánovaných objektů a zařízení
  Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 5. Preparation of teachers for education in OHS. Basis fof the development of teachers training program for OSH learning
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 6. Preparation of teachers for education in OSH - continuation: more about teachers training program for OSH learning
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 7. Vývoj znalostního systému prevence rizik v BOZP
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 8. Evaluation of risk acceptability of serious accidents within the context of commonly occurring risks
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 9. Prevence a ochrana zdraví před potenciálně negativními účinky nanočástic uvolňovaných do ovzduší při střelbě na příkladu antimonu
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 10. Jaké dopady přinesou nové technologie a nové společenskoekonomické podmínky?
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 11. Digitalizace změní trh práce
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 12. Čtvrtá průmyslová revoluce si žádá inovace ve vzdělávání
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 13. Digitální gramotnost a úloha tacitních informací v řízení znalostí v oblasti BOZP
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 14. „Pull“ faktory v současné migrační vlně do zemí EU
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Auspicia

2016

 1. Analýza a hodnocení rizik v posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 2. Analýza stavu bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení ve vybraných vyspělých státech
  Druh výsledku: O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 3. Bezpečnostní inženýrství
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 4. Certifikovaná metodika "Metody stanovení a hodnocení skupinového (společenského) rizika v okolí objektů obsahující nebezpečné chemické látky, a to v celém životním cyklu objektů, ve fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře jejího ohrožení"
  Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 5. Certifikovaná metodika pro poskytování osobních ochranných prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic
  Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 6. Doplňky k Metodice přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 7. Dosahování kvalifikací pro zajišťování BOZP v podnicích v etapách počátečního a dalšího vzdělávání
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 8. Environmental protection as a part of armed forces members´ preparation
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 9. Ergonomické stresory pod kontrolou - publikace
  Druh výsledku: O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 10. Havarijní a územní plánování z pohledu prevence závažných havárií
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 11. Komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání
  Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele),
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 12. Metodika pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa
  Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 13. Metodika přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 14. Model systému celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 15. Návrh opatření pro prevenci – výstupní závěrečná zpráva
  Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele),
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 16. Odborná způsobilost v BOZP - Část 1: Profesní pozice v BOZP
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 17. Odborná způsobilost v BOZP - Část 2: Porovnání odborné způsobilosti na úseku prevence rizik a požární ochrany
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 18. Odborná způsobilost v BOZP - Část 3: Rozsah činnosti zaměstnavatele na úseku prevence rizik
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 19. Odborný článek k problematice ergonomických stresorů
  Druh výsledku: O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 20. Odborný podklad legislativního procesu pro potřeby MPSV v oblasti vysoce rizikových technických zařízení
  Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele),
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 21. Podklady pro potřeby MPSV k revizím vzdělávání koordinátorů
  Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele),
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 22. Podklady pro revizi právních předpisů a norem týkající se koordinátorů
  Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele),
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 23. Souhrnný metodický materiál "Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech"
  Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele),
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 24. Vyhláška k zákonu o prevenci závažných havárií
  Druh výsledku: H - Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele),
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 25. Výklad obsahového zaměření jednotlivých položek popisu systému řízení PZH
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
  Název výsledku: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 26. Znalostní systém pro oblast prevence rizik a BOZP
  Druh výsledku: R - Software,
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky

2015

 1. Results and conclusions of the project "Complex Model for Risk Assessment and Treatment in Industrial Processes"
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i
  Dodavatel: MSMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 2. Estimating the Heat Flux from Pool Fire
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: MSMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 3. Theoretical analysis of explosion behavior for CO/O2/N2, CO/O2/N2/H2O and CO/O2/N2/CO2 mixtures
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: MSMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 4. Vybrané aspekty ergonomie při kancelářské práci
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel: MSMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 5. Řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: MSMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 6. Odborná způsobilost v prevenci rizik-úskalí jedné odborné kvalifikace
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: MSMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 7. Rizikovost ekonomických činností v ČR
  Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 8. Proměny charakteru práce a subjektivní vnímání vybraných dimenzí
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 9. Moderní doba eskaluje stres
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 10. Úvod ke speciálnímu číslu odborného časopisu JOSRA Kvalita pracovního života
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 11. Proměny kvality pracovního života
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 12. Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice
  Druh výsledku: N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 13. Mám lepší práci než ostatní?
  Druh výsledku: R - Software
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky
 14. Máme v Česku dobrou práci?
  Druh výsledku: R - Software
  Předkladatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky

2014

 1. Certifikovaná metodika přístupů k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií
  Druh výsledku: N/A - Uplatněná certifikovaná metodika
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
 2. Kvalifikace "Manažer BOZP" z několika úhlů pohledu
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 3. Mathematical Models for the Prediction of Heat Flux from Fire Balls
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MV, MŠMT
 4. Metodický pokyn k inspekci
  Druh výsledku: H/B - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
 5. Návrh novelizace metodického pokynu "Analýza a hodnocení rizika závažné havárie"
  Druh výsledku: H/A - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a norem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
 6. Návrh novelizace metodického pokynu "Systémy řízení prevence závažné havárie"
  Druh výsledku: H/A - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a norem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
 7. Návrh novelizace vyhlášky č. 256/2006 Sb.
  Druh výsledku: H/A - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a norem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
 8. Posuzování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií vzhledem k implementaci směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) do českého právního řádu
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 9. Pracovní přestávky v podnikové praxi
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 10. Systém podpory kultury bezpečnosti
  Druh výsledku: R - Software
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
 11. Úprava vyhlášky
  Druh výsledku: H/A - Poskytovatelem realizovaný výsledek promítnutý do právních předpisů a norem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
 12. Vybraná témata k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2014
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT

2013

 1. Softwarový nástroj (informační systém) pro podporu provádění integrované inspekce
  Druh výsledku: R - Software
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
 2. Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 3. Calculation method for emergency planing zone used in Spain
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 4. Certifikovaná metodika
  Druh výsledku: N/A - Uplatněná certifikovaná metodika
  Předkladatel výsledku: SVOS, spol. s r.o., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO, TAČR
 5. Consequences of aerosols flammability: fireball effects calculations
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství
  Dodavatel výsledku: MV, MŠMT
 6. Description of Physical-Chemical Parameters of pool-fire
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 7. Description of Physical-Chemical Parameters of pool-fire
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrstvíDodavatel výsledku: MV, MŠMT
 8. The experiences with the software Jet Fire thermal radiation modelling
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství
  Dodavatel výsledku: MV, MŠMT
 9. Kvalita pracovního života-růst nejistot, rizik a změn
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 10. Nelegální migrace a některé její souvislosti
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 11. Occupational safety and health in eco-industry: part 3: comparsion of knowledge level of selectedy workers in eco-industry in partner contries of THESEIS project
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 12. SYPOKUB-Představení nového výzkumného projektu v rámci programu OMEGA Technologické agentury ČR
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
 13. Validation possibilities of the BLEVE termal effects
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství
  Dodavatel výsledku: MV, MŠMT
 14. Vliv směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) na analýzu a hodnocení rizik v České republice
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT

2012

 1. Analysis of existing approaches to risk analyses and calculations method for emenrgency planning zone used in Italy
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 2. Public information planning in the context of major accidents prevention
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 3. Rozvoj lidských zdrojů s důrazem na podporu bezpečného chování ve firmách a regionech
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: TAČR
  Název dokumentu: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie "Význam ĺudského potenciálu v regionálnom rozvoji"
 4. Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organismu
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 5. Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 6. Occupational safety and health in eco-industry: part 1: survey of knowledge and needs related to specific risks within the production and treatment of industrial wastewater
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 7. Occupational safety and health in eco-industry: part 2: overview of national qualification frameworks for eco-industry in participating countries of THESEIS project
  Druh výsledku:J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT

2011

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály : příručka pro zaměstnavatele
  Druh výsledku: O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 2. Bezpečnost práce při těžbě dříví
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 3. Důvěryhodnost v oblasti jaderných elektráren a komunikace rizika
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
 4. Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA a zkušenosti s aplikací softwarového nástroje HTA-PHEA
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 5. K možnostem monitorování pracovní úrazovosti nelegálních zahraničních pracovníků v České republice II
  Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 6. Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Ostravská univerzita v Ostravě / Lékařská fakulta
  Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
  Název dokumentu: Topenářství, instalace
 7. Možnosti monitorování pracovní úrazovosti nelegálních zahraničních pracovníků v České republice : výzkumná studie
  Druh výsledku: O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 8. Nanobezpečnost
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 9. Nanobezpečnost - fenomén nových technologií
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 10. Pracovní podmínky zahraničních pracovníků ve vybraných regionech ČR (šetření – podniky zaměstnávající cizince) : výzkumná studie
  Druh výsledku: O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 11. Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV, Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 12. Výzkum fenoménu "nových rizik" v oblasti nanobezpečnosti
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV, Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 13. Zaměstnávání zahraničních pracovníků z pohledu údajů, statistik a informačních systémů : výzkumná studie
  Druh výsledku: O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

2010

 1. ABC ergonomie
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku – 4. část
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 3. Elektronický záznam o úrazu a elektronická podatelna
  Druh výsledku: R – Software
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 4. Evropská statistika pracovních úrazů v České republice
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV, Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 5. Globe stereothermometer : a new instrument for measurement and evaluation of irregularradiant-convective load
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)
 6. Hodnocení expozice aerosolům na různých typech pracovišť
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 7. The human body reaction on non-uniform radiant-convective load
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)
 8. Interní komunikace a příklady měření její kvality v praxi
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 9. K možnostem monitorování pracovní úrazovosti nelegálních zahraničních pracovníků v České republice
  Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 10. Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 11. Kultura a komunikace v podnikovém prostředí
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 12. Major accident prevention as a tool to increase the level of enterprise safety systems in the Czech Republic
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)
 13. New tools for analyzing work activities in the process industry
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)
 14. Nový checklist k posuzování bezpečnostní zprávy zpracované podle směrnice SEVESO II
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 15. Pohled na aspekty kultury bezpečnosti ve firemní praxi
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 16. Pracovní úrazovost v zemědělství v ČR v roce 2009
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 17. Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR do roku 2008
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 18. Program "Safe Enterprise" as a supporting tool for effective occupational safety and health management system
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)
 19. Safety culture : an effective tool for major hazard prevention
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: AHFE International : 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE)
 20. Smrtelné pracovní úrazy v roce 2008 v České republice – závady, porušené předpisy
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 21. Stavebnictví : prevencí proti úrazovosti
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 22. Systém řízení prevence závažných havárií
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 23. Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání – 1. část
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 24. Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání – 2. část
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 25. Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj na stupni základního vzdělávání – 3. část
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

2009

 1. Analýza a hodnocení rizik pro účely zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku – 1. část
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku – 2. část
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnost
 4. BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 5. Chyby lidského činitele a identifikace jejich příčin
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO, MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 6. Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením: informace o projektu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2009
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 7. Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 8. Hodnocení pracovišť typu open space u telekomunikační firmy
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 9. Názory učitelů základních škol na svoji odbornou připravenost utvářet a rozvíjet kompetence žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 10. Nevšední místa mimořádných událostí na americkém středozápadě
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 11. Ochrana zdraví a hygiena práce
  Druh výsledku: R – Software
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 12. Pohled žáků základních škol na způsoby seznamování s informacemi o rizicích a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 13. Poznatky z ověřování e-learningového kurzu "Ochrana zdraví a hygiena práce" a jejich přínos
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská
  Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 14. Prevence, havarijní připravenost a zásahy při chemických haváriích
  Druh výsledku: R – Software
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 15. Prevence nehod a havárií 2. díl : mimořádné události a prevence nežádoucích následků
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: T-SOFT a.s., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
 16. Prevence pracovních rizik 1. díl : bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 17. Reakce lidského organismu na tepelnou zátěž
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Vysoká škola báňská -
  technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství
  Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
  Název dokumentu: Spektrum
 18. Relativní vlhkost a člověk - nové přípustné limity
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 19. Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku
  Druh výsledku: R – Software
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 20. Stanovení optimálních (komfortních) teplot na základě odezvy lidského organismu
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti,
 21. Stavebnictví - příčiny pracovních úrazů
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 22. Stres na pracovišti - možnosti prevence
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 23. Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 24. Základy aplikované ergonomie
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 25. Znalosti a znalostní systémy
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

2008

 1. Charakteristické jevy u smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2007
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 2. Encyklopedie BOZP
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 3. Etická dimenze podnikání a firemní kultury
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 4. Kulový stereoteploměr : nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: České pracovní lékařství
 5. Kultura bezpečnosti a klima bezpečnosti
  Druh výsledku: N/A - Uplatněná certifikovaná metodika
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
 6. LEKTOR - metoda pro analýzu příčin nehod a selhání
  Druh výsledku: N/A - Uplatněná certifikovaná metodika
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
 7. MIPS - metoda identifikace příčin selhání
  Druh výsledku: N/A - Uplatněná certifikovaná metodika
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
 8. Mobbing a jeho vliv na bezpečnost práce
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 9. Moderní vzdělávací metody a technologie v dalším vzdělávání dospělých v BOZP a v souvisejících oblastech
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 10. Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Ostravská univerzita v Ostravě / Lékařská fakulta
  Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
  Název dokumentu: České pracovní lékařství
 11. Návrh metodiky pro posuzování organizace a lidského činitele v JE pro orgány inspekce
  Druh výsledku: N/A - Uplatněná certifikovaná metodika
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
 12. Nerovnoměrná tepelná zátěž: výsledky subjektivního hodnocení
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Ostravská univerzita v Ostravě / Lékařská fakulta
  Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
  Název dokumentu: České pracovní lékařství
 13. Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Ostravská univerzita v Ostravě / Lékařská fakulta
  Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
  Název dokumentu: České pracovní lékařství
 14. Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD : část 1: příprava terénních testů
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: T-SOFT a.s., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel výsledku: MPO
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 15. Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD : část 2 : realizace terénních testů
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: T-SOFT a.s., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 16. Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD : část 3 : vyhodnocení naměřených dat a interpretace výsledků
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: T-SOFT a.s., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 17. Práce a zdraví : závodní preventivní péče
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 18. Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 19. Přirozené klasifikace ekonomických činností s použitím dat ČSÚ a SÚIP
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Fórum sociální politiky
 20. Proces komplexního posouzení rizik v kontextu integrace systémů managamentu
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 21. Role integrovaných informačních systémů v BOZP
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 22. SNIPR - identifikace procesů a rizik : bezpečnostní management
  Druh výsledku: N/A - Uplatněná certifikovaná metodika
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
 23. Spolehlivost člověka v pracovním systému
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 24. Velký atlas oblaků
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPO
 25. Využití numerického programu ALOHA pro potřeby modelování následků mimořádných událostí
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Spektrum
 26. Využití znalostních systémů v BOZP
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti
 27. Význam probit funkce pro havarijní plánování
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

2007

 1. Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života - měli bychom se bránit
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 2. Aktuálně o šíření zhoubné a společensky nebezpečné choroby
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Prevence úrazů, otrav a násilí
 3. Analýza a hodnocení rizik závažné havárie : metodický pokyn
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 4. Audit podnikové kultury s cílem přispět k budování kultury podporující výkon BOZP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 5. BOZPinfo.cz 3 – inovace oborového informačního portálu
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 6. Co se v mládí naučíš
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 7. Databáze výsledků výzkumu BOZP
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 8. Datamining a bezpečnost při práci
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference.
 9. Encyclopedia OSH
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 10. Encyklopedie BOZP
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 11. Flexibilita její výhody i problémy
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 12. Flexibilní forma práce a jejich právní úprava
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 13. Influence of combined operation of radiation and convection heat on reliability of professional performance
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Central European Journal of Public Health
 14. Informační podpora malých a středních podniků v oblasti BOZP v ČR
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 15. Informační systém podpůrných a výzkumných projektů v oblasti BOZP
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 16. Kulový teploměr
  Druh výsledku: F/U - Užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 17. Náklady a ztráty jako jeden z indikátorů kvality pracovního života
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 18. Nová právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve srovnání s úpravou platnou do 31. 12. 2006
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 19. Podmínky pro proměny práce
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 20. Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie : metodický pokyn
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 21. Posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií : metodický pokyn
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 22. Posouzení vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu (nejen) průmyslových technologií a zařízení
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 23. Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik : metodický pokyn
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 24. Práce není to, kam chodíme, ale to co děláme
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 25. Pracovní úrazy při dopravních nehodách
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 26. Řízení znalostí BOZP a tvorba encyklopedie
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Spektrum
 27. Ukazatele pracovní úrazovosti v EU15 a ČR
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 28. Use of globe stereo thermometer for evaluation of irregular radiation load
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
  Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
  Název dokumentu: Central European Journal of Public Health
 29. Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 30. Význam začleňování otázek zdraví a bezpečnosti při práci do celoživotního vzdělávání ve prospěch zlepšování kvality a produktivity práce
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice : recenzovaný sborník z mezinárodní konference
 31. Zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu : metodický pokyn
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

2006

 1. Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006
 2. Co naleznete na novém informačním serveru BZP.cz zaměřeném na malé a střední podniky?
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Spektrum
 3. Datamining pro MSP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"
 4. Diferenční analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"
 5. Evropský týden BOZP 2006 : informační kampaň
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"
 6. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko- ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006
 7. Filtrační polomasky : účinnost, výběr a používání
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku,
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"
 8. Jak je v Česku vnímána práce
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 9. Management znalostí, podmínka úspěšného řízení BOZP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006
 10. Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005
 11. Nové metody a přístupy určené pro vyšetřování kořenových příčin selhání lidského činitele v procesním průmyslu
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"
 12. Novinky na oborovém portálu BOZPinfo.cz
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"
 13. Podniková kultura - její struktura, vztahy a vlivy
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006
 14. Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006
 15. Pracovní riziko v MSP?
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: In Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"
 16. Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Ikaros
 17. Svět práce a kvalita života
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Personál
 18. Svět práce a kvalita života
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 19. Vliv sálavého tepla na spolehlivost výkonu lidského činitele
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník přednášek VI. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006"
 20. Vliv změn světa práce na kvalitu života
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2006
 21. Zásady, cíle a politika prevence závažné havárie : popis systému řízení bezpečnosti : metodický pokyn
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel výsledku: MPSV

2005

 1. BOZP, zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Výzkum BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005
 2. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a spole čensko- ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Výzkum BOZP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005.
 3. Management znalostí, podmínka úspěšného řízení BOZP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Výzkum BOZP. Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005
 4. Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Výzkum VUBP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005
 5. Návrh systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP v ČR
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Výzkum BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005
 6. Podniková kultura - struktura, vztahy a vlivy
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Výzkum BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005
 7. Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník BOZP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005
 8. Vliv změn světa práce na kvalitu života
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Výzkum VÚBP : sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2005
 9. Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
  Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

2004

 1. Aby byla při práci pohoda a klid
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Podnikatelské lobby : měsíčník pro lobby a informování podnikatelů
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 3. Bezpečnost práce ve stavebnictví
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 4. Ekonomické aspekty BOZP
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 5. Ekonomicko-sociální aspekty BOZP
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Profit
 6. Evropská statistika pracovních úrazů
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 7. Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  Druh výsledku: E - Uspořádání (zorganizování) výstavy
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 8. Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2004 : Bezpečný podnik
  Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 9. Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2004 : prevence pracovních úrazů na stavbách
  Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 10. Evropský týden BOZP
  Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 11. Evropský týden BOZP : poradenství BOZP
  Druh výsledku: E - Uspořádání (zorganizování) výstavy
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 12. Faktory a indikátory sociálně-ekonomických změn vědeckého a technického rozvoje a jejich vliv na BOZP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
 13. Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP :přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004
 14. Harmonizace předpisů BOZP s legislativou ES a výhled do budoucnosti
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 15. Informační systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Současnost a budoucnost krizového řízení : 7. odborná konference s mezinárodní účastí
 16. Informační systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004
 17. Informační systém BOZP v ČR
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: ISSS : internet ve státní správě a samosprávě
 18. Management znalostí, podmínka úspěšného řízení BOZP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
 19. Management znalostí, podmínky úspěšného řízení BOZP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004
 20. Média a vzdělávací nástroje pro rozvíjení lidských zdrojů
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
 21. Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004
 22. Národní kampaň Evropský týden BOZP 2004
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004
 23. Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP. Přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004
 24. Podniková kultura - její struktura, vztahy a vlivy
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004
 25. Podniková kultura - struktura, vztahy a efekty
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
 26. Poslední vývoj pracovní úrazovosti v ČR
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel výsledku: MPSV
 27. Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 28. Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 29. Používání chemických látek v zemědělství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 30. Používání chemických látek ve vodárenství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků)
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 31. Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004
 32. Pracovní pohoda a spolehlivost lidí v systému práce
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
 33. Quo vadis OSH in the Czech Republic
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Joint OSH strategy for the enlarged Europe : European Conference, 30-31 January 2004, Bressels : parallel workshop sessions
 34. Společně bezpečně : pracovní setkání odborně způsobilých osob v prevenci rizik
  Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 35. Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004
 36. Úvod do problematiky indikátorů
  Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 37. Využití moderních metod k tvorbě indikátorů, mentální mapy, paralelní brainstorming
  Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 38. Vývoj ukazatelů náhrad škod při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání k roku 2004
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 39. Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 40. VZ 2004-2010 začíná
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
 41. Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004
 42. Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 43. Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník výsledků výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
 44. What next for OSH in the Czech Republic?
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 45. Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
  Druh výsledku: W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 46. Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník k výzkumu BOZP : přehled řešených projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2004
 47. Zásadní změny v úrazovém pojištění
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

2003

 1. Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kovy
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 2. Bezpečnost práce z pohledu globalizace
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sociální politika
 3. BOZPinfo
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel výsledku: MPSV
 4. Ekonomika a management 2003 bez hranic
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Ekonomika a management 2003 bez hranic.
 5. Identifikace a hodnocení rizik
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 6. Komplementární systém odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (úrazové pojištění) jako součást sociálního systému
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 7. Kulový teploměr
  Druh výsledku: S - Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 8. Metodický návod k odhadu, hodnocení a snižování rizik u strojů a zařízení
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 9. Návod pro používání bezpečnostních norem pro strojní zařízení v návaznosti na nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 10. Nejde jen o prevenci úrazů
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Technik
 11. Označení CE na osobních ochranných prostředcích
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Inovace
 12. Pracovní stres a zdraví
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 13. Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu : ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 14. Prostředky a nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 15. Seznam certifikátů pro osobní ochranné prostředky
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce
 16. Stereoteploměr
  Druh výsledku: A(L) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - s lokálním přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV, MŠMT
 17. Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v České republice
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 18. Technická normalizační komise č. 3
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 19. Výroba a distribuce pořadu Stereoteploměr - úloha výzkumu a vývoje kvality a bezpečnosti práce v oblasti
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŠMT
 20. Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

2002

 1. BOZP na cestě do Evropské Unie
  Druh výsledku: A(L) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - s lokálním přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 2. Identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 3. Nebojte se rizik : pomůcka pro zaměstnavatele k naplnění požadavků zákoníku práce § 132a Prevence rizik
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 4. Normy pro pomocné stavební konstrukce
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Stavitel
 5. Starší pracovník
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

2001

 1. Aktuální požadavky na pomocné stavební konstrukce
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 2. Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků zahrnující problematiku Bezpečnosti a zdraví při práci (včetně implementace směrnice SEVESO II) a příprava jeho uplatnění v praxi
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MŽP
 3. Analýza nákladů poškození zdraví z práce a nemocnosti ve vztahu k pracovnímu prostředí v České republice
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 4. Autorizovaná osoba 235
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 5. Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 6. Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 7. Bezpečnost práce z pohledu evropské legislativy
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Technik
 8. Dílcová lešení (přehled systémů)
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 9. Doporučený standard technický : skupina : lešení
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 10. Hodnocení protikluzných vlastností podlah s ohledem na bezpečný pohyb osob se sníženou pohyblivostí
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 11. Informační systém IS-Biblio
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 12. Metody a techniky užité v ergonomii
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 13. Metody posuzování ergonomických parametrů osobních ochranných prostředků
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 14. O distančním vzdělávání aneb využití informačních a komunikačních technologií při distančním studiu
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Personál : časopis pro rozvoj lidských zdrojů
 15. Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s přípravky na ochranu rostlin
  Druh výsledku: C - Kapitola v knize
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Praktická příručka pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin
 16. Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního systému
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 17. Podnikové řízení BOZP
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 18. Pokyny pro školení pracovníků, kteří provádějí práce ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí ve smyslu vyhlášky 324/1990 Sb.
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 19. Požadavky na lešení, bednění a pažení z hlediska evropské normalizace
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Stavebnictví a interiér
 20. Pracovní polohy
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce
 21. Přehled pomocných stavebních konstrukcí s platným certifikátem
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 22. Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce
 23. Subjektivní hodnocení pracovních podmínek a jeho využití v oblasti BOZP
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce
 24. TNK 92
  Druh výsledku: A(V) - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím počítače - se vzdáleným přístupem
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 25. Vzorník často se vyskytujících závad a nedostatků, zjišťovaných při kontrolách úrovně BOZP
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 26. Zkušenosti s uplatňováním zákona o prevenci závažných průmyslových havárií v ČR
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Environmentální aspekty podnikání
 27. Zkušenosti s uplatňováním zákona o prevenci závažných průmyslových havárií v ČR
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Inovace

2000

 1. Bezpečná kancelář
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

1999

 1. Bezpečnost práce z pohledu podnikového managementu
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Úspěšné metody personálního managementu
 2. Část 13/2.4: bezpečnost při nakládání s odpady - osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s nebezpečnými odpady
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Praktická příručka odpadového hospodářství
 3. Hodnocení pracovních míst, pracovišť a prací z hlediska ochrany zdraví
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce
 4. Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce?
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 5. Jaké jsou legislativní požadavky na používání lešení
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Stavebnictví a Interiér
 6. K problému psychické zátěže, stresu a stresorů při práci
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce
 7. Nařízení vlády č.172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Praktická příručka - Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek
 8. Osobní ochranné pracovní prostředky
  Druh výsledku: B - Odborná kniha
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 9. Prevence havárií v ČR
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Sborník Semináře k problematice ochrany osob při práci s nebezpečnými látkami a v mimořádných situacích INCOP 99 Lázně Bohdaneč
 10. Problematika služeb BOZP se zaměřením na kontrolní a revizní činnost u plynových zařízení
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Problematika služeb BOZP se zaměřením na kontrolní a revizní činnost u plynových zařízení
 11. Safety management in Czech plants
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Asia Pacific
 12. Selhání člověka a průmyslové havárie - 1.část
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce
 13. Selhání člověka a průmyslové havárie - 2.část
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce
 14. Systém řízení bezpečnosti - nedílná součást podnikového řízení
  Druh výsledku: D - Článek ve sborníku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Systém řízení bezpečnosti - nedílná součást podnikového řízení
 15. Zajišťování provozu vyhrazených technických zařízení
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Poradce č.3/2000
 16. Zákon č. 157/1998 Sb., a stání odborný dozor nad bezpečností práce
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Bezpečnost a hygiena práce
 17. Změny v požadavcích na provádění rámových a modulových lešení vybraných výrobců
  Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
  Název dokumentu: Bulletin cechu lešení

1998

 1. Harmonizace a vývoj technické normalizace BOZP
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 2. Identifikace a hodnocení rizik
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 3. Informační subsystém "RIZIKA"
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 4. Náklady a ztráty vyplívající z pracovních úrazů a nehod
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 5. Rozvoj IS systému ČÚBP
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 6. Velikost a struktura nákladů na zvládání pracovních rizik
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 7. Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1998
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

1997

 1. Návrh programu bezpečný podnik
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 2. Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1997
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 3. Zpracování návrhu novelizované vyhlášky č. 110/1975 Sb.
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 4. Zpracování návrhu novelizované vyhlášky č. 110/1975 Sb.
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

1996

 1. Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1996
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

1995

 1. Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti práce při používání zemědělských strojů
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 2. Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti při provozu dopravních vozíků
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 3. Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti práce při používání zemědělských strojů
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 4. Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti při provozu dopravních vozíků
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 5. Vývoj zkušebních zařízení a metod pro OOPP a PSK - 1995
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

1994

 1. Dozor nad riziky závažných nehod a havárií
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 2. Zabezpečení potřebné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středních podnicích
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

1993

 1. Metodické materiály pro výkon SOD v oblasti inspekce práce
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV
 2. Metodické materiály pro výkon SOD v oblasti inspekce práce
  Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva
  Předkladatel výsledku: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Dodavatel výsledku: MPSV

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 844

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz


FaceBook - vubp.cz
LinkedIn - VUBP/OSRI Instagram - vubp.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk