Základní údaje, členové komise, - TNK92

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Složení komise:

Předseda: Ing. Svatopluk Vlasák
ČMKL, samostatný specialista
Tajemník: Ing. Jan Šuser, Agentura ČAS

Členové:
Ing. Marie Bukovská, VÚBP
Doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, ČVUT FSv
Ing. Ivan Kunst, CSc., samostatný specialista
Václav Lorenc, Česká Doka
Petr Mach, HESCO
Ing. Zdeněk Neset, SUIP
Ing. Karel Škréta, VÚBP, CTN
Ing. Milan Vach, PERI
Ing. Petr Veverkasamostatný specialistaTechnická normalizační komise č 92 "Lešení" byla založena 15. 9. 1993. Komise vyvíjí aktivity v oblasti normalizační činnosti týkající se dočasných stavebních konstrukcí, zejména lešení. V současné době se především vyjadřuje k evropským normám zaváděným do systému ČSN. Spolupracuje s obdobnou evropskou komisí CEN/TC 53, která evropské normy zpracovává.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky