Cinnost 2022 - TNK3

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost komise v roce 2022
Upozornění:
Veškeré informace z jednání komise nelze dále zveřejňovat bez vědomí a souhlasu jejích členů. Informace jsou uváděny bez záruky.

Komunikace v rámci komise probíhá elektronicky, vyjadřování k normám rovněž na diskusní databázi TNK na stránkách ÚNMZ. 
Případné podrobnější informace podá tajemnice komise.

Dne 17. 2. 2022 se konalo distanční zasedání komise s následujícím programem:
  1. Uvítání přítomných, schválení programu jednání
  2. Personální a organizační změny v TNK a ČAS
  3. Normy ČSN schválené od minulého zasedání
  4. Rozpracované projekty příslušných evropských a mezinárodních komisí
  5. Zaplánované a rozpracované úkoly
  6. Zasedání TC/SC (účastníci zasedání), informace expertů zapojených do činnosti WG
  7. Různé
  8. Závěr

Pravidla pro pořádání online zasedání jsou zde.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky