Cinnost 2019 - TNK3

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost komise v roce 2019
Upozornění:
Veškeré informace z jednání komise nelze dále zveřejňovat bez vědomí a souhlasu jejích členů. Informace jsou uváděny bez záruky.

Komunikace v rámci komise probíhá elektronicky, vyjadřování k normám rovněž na diskusní databázi TNK na stránkách ÚNMZ. Případné podrobnější informace podá tajemnice komise.

Zasedání TNK 3 se konalo dne 12. 9. 2019 v ÚNMZ, zasedací místnosti Kaplan, od 10 hod.

Program: 
1.         Zahájení (předseda)
2.         Personální otázky (předseda, tajemník)
3.         Normy ČSN (2016 - 2019) (tajemník) – Příloha č. 1
4.         Prověrka čistých ČSN (tajemník) - Příloha č. 2
5.         Rozpracované projekty příslušných evropských a mezinárodních komisí (tajemník) - Příloha č. 3
6.         Zaplánované a rozpracované úkoly (tajemník) - Příloha č. 4
7.         Různé
8.         Závěr

Zápis je k dispozici zde.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky