Cinnost 2016 - TNK3

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost komise v roce 2016
Upozornění:
Veškeré informace z jednání komise nelze dále zveřejňovat bez vědomí a souhlasu jejích členů. Informace jsou uváděny bez záruky.

Komunikace v rámci komise probíhá elektronicky, vyjadřování k normám rovněž na diskusní databázi TNK na stránkách ÚNMZ. Případné podrobnější informace podá tajemník komise.

Zasedání TNK 3 se konalo dne 19. 5. 2016 v ÚNMZ, zasedací místnosti Diviš, od 10 hod.

Program: 
 • Uvítání přítomných
  (předseda)

 • Normy ČSN schválené v posledním období a pravidelné prověrky původních ČSN
  (tajemník a příslušní zpracovatelé)

 • Normalizační dokumenty CEN, CENELEC, ETSI, ISO a IEC schválené v posledním období
  (tajemník)

 • Rozpracované úkoly příslušných evropských a mezinárodních komisí TC/SC
  (tajemník)

 • Různé…
 • Závěr

Zápis je k dispozici zde.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky