Cinnost 2014 - TNK3

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost komise v roce 2014
Upozornění:
Veškeré informace z jednání komise nelze dále zveřejňovat bez vědomí a souhlasu jejích členů. Informace jsou uváděny bez záruky.

Komunikace v rámci komise probíhá elektronicky, vyjadřování k normám rovněž na diskusní databázi TNK na stránkách ÚNMZ. Případné podrobnější informace podá tajemnice komise.

Dne 8. 12. 2014 se v ÚNMZ konalo zasedání TNK 3. 
Program:
1.     Úvod – předseda
2.     Kontrola zápisu ze zasedání z roku 2013 – předseda
3.     Personální informace - tajemník
4.     Informace o novinkách v ÚNMZ – nový Statut TNK, veřejné připomínkování – Ing. Peková
5.     Informace o probíhajících úkolech plánu TN na rok 2014 – tajemník
6.     Různé
7.     Závěr

V rámci minulého zasedání TNK 3 v roce 2013 bylo dohodnuto, že bude věnována pozornost terminologii a nejasnostem v normách pro OOP pro práci ve výškách - viz zápis. Pro sběr připomínek je zpracována tabulka, která je k dispozici zde. Návrhy je možno zaslat na adresu předsedy nebo tajemnice.

Od 1. 6. 2014 vystřídal Ing. Vavřína nový člen TNK 3, Ing. Jiří Šorf, který rovněž působí ve VVUÚ.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky