Cinnost 2013 - TNK3

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnost komise v roce 2013
Upozornění:
Veškeré informace z jednání komise nelze dále zveřejňovat bez vědomí a souhlasu jejích členů. Informace jsou uváděny bez záruky.

Komunikace v rámci komise probíhá elektronicky, vyjadřování k normám rovněž na diskusní databázi TNK na stránkách ÚNMZ. Případné podrobnější informace podá tajemnice komise.
 
Zasedání komise TNK 3 se konalo v úterý 25. června 2013, v 10:00 v zasedací místnosti „KAPLAN“ Odboru technické normalizace ÚNMZ v Konferenčním centru, Biskupský dvůr 5, Praha 1.
Program:  

  • Uvítání přítomných, schválení programu jednání
  • Kontrola úkolů
  • Personální záležitosti
  • Informace o aktuální situaci v ÚNMZ
  • Úkoly mezinárodní spolupráce ISO a CEN
  • Informace o probíhajících úkolech plánu PTN na rok 2013
  • Různé
  • Závěr

Zápis z jednání je k dispozici zde.
V rámci jednání bylo dohodnuto, že bude věnována pozornost terminologii a nejasnostem v normách pro OOP pro práci ve výškách - viz zápis. Pro sběr připomínek je zpracována tabulka, která je k dispozici zde.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky