Test BOZP 2021 - Jak jste na tom s prevencí MSD u vás na pracovišti

1. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci:2. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci:3. Lokální svalová zátěž je:4. Za ruční manipulaci s břemenem5. Co je správně?6. Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při častém zvedání a přenášení je:7. Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je:8. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně za průměrnou osmihodinovou směnu:9. Práce spojená s ruční manipulací s břemeny, při které se hmotnost ručně přenášených břemen muži pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 30 do 50 kg a při časté manipulaci v rozmezí od 15 do 30 kg nebo kumulativní hmotnost břemen přenášených za průměrnou směnu je vyšší než 7000 kg, ale nepřekračuje hodnotu 10 000 kg, se zařazuje10. Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce11. Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce vykonávané vsedě:12. Přípustné hygienické limity pro hodnotu srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny13. Pro rizikové faktory, jimiž jsou fyzická zátěž nebo pracovní poloha, může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie:14. Práce spojená s celkovou fyzickou zátěží a lokální svalovou zátěží, překračující hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami15. Hygienické limity energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny: