Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Výzkumné projekty

ŘEŠENÉ

VI3VS/702 Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)

TL02000286 Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením

TL01000502 Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce

TL01000470 Potenciální dopady Průmyslu 4.0 na pracovní pozice Operátorů 3.0 a terciární vzdělávání s ohledem na bezpečnostní inženýrství

TIRSMPSV701 Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření:

  • TIMPSV0002 Návrh opatření pro stanovení prevence pracovní úrazovosti v návaznosti a strukturovanou míru nebezpečnosti pracovních úrazů
  • TIMPSV0003 Vizualizace Encyklopedie BOZP – vývoj webové aplikace pro znázornění sémantických vazeb v oblasti BOZP
  • TIMPSV0004 Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR
  • TIMPSV0006 Ochrana zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů
  • TIMPSV0007 Podpora rozvoje odborných kompetencí budoucí pracovní síly k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • TIMPSV0008 Programy prevence BOZP pro úrazové pojištění na podporu tvorby bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících s prací
  • TIMPSV0009 Podpora rozvoje kompetencí školní mládeže k odpovědnosti za zdraví
  • TIMPSV0010 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v rámci kontrolní činnosti odborových organizací
  • TIMPSV0011 Zvýšení ochrany zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech

UKONČENÉ

TD03000468 Metodika řízení práce prováděné formou home office

TB03MPSV013 Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa (TAČR)

TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost (TAČR)

TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení (TAČR)

TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců

TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP

TB030MZP008 Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí (TAČR)

TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu

TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik (TAČR) 

TB030MZP006 Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií (TAČR)

TB03MPSV003 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (TAČR)

TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP (TAČR)

TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR (TAČR)

TD020046 Proměny kvality pracovního života (TAČR)

TB010MZP059 Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem (TAČR) 

TD010121 Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů (TAČR)

VG20112013069 Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek  při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva (MV)

TD010097 Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje (TAČR)

FR-TI1/113 Výzkum snižování následků kolizí kolejových a silničních vozidel a reálné ověření technologií pro konstrukci kabin kolejových vozidel z netradičních materiálů (MPO)

HC 213/11 Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích (MPSV)

HC 215/11 Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců (MPSV)

HC 194/10 Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků (MPSV)

2A-3TP1/144 Výzkum nástrojů a metod řízení pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderných elektráren (MPO)

HC 204/10 Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění (MPSV)

HR 184/09 Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením (MPSV)

HR 173/08 Stres na pracovišti – možnosti prevence (2008-2009 MPS/HR)

HR 177/08 BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (2008-2009, MPS/HR)

HR 176/08 Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR (2008-2009 MPS/HR)

1H-PK2/35 Spread – ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí (MPO)

1J 039/05 DP1 Vliv změn světa práce na kvalitu života (Moderní společnost - 1J 039/05 DP1)

1H-PK/21 Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderného zařízení

105/03/H099 Komplexní výzkum a management technologických a přírodních rizik (GAČR)

1J013/04-DP1 Násilí na pracovišti v oblasti zdravotních a sociálních služeb v ČR

HS124/04 Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP

HS 63/01 Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce

HS117/04 Zajištení kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

HS120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

HS123/04 Národní kampaň Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví - pilotní projekt EW

HA 51/99 Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v ČR

HS 67/01 Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu

HS 98/03 Komplementární systém odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (úrazové pojištění) jako součást sociálního systému

LP03062 Výroba a distribuce pořadu Stereoteploměr - úloha výzkumu a vývoje kvality a bezpečnosti práce v oblasti

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 844

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz


FaceBook - vubp.cz
LinkedIn - VUBP/OSRI Instagram - vubp.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk