BOZPinfo.cz logo

Dobrá praxe - on-line formulář

NÁZEV AKCE

DŮVODY REALIZACE (POČÁTEČNÍ STAV, PROBLÉMY)

POPIS AKCE (CO, KDY, KDE A JAK BYLO REALIZOVÁNO)

VÝSLEDKY (PŘÍNOSY, EFEKTY, NÁKLADY, POČET OSOB)

DOPORUČENÍ A KONTAKTY